header

Ikon Ethra

Schaduwen van trillingen
als alledaagse sjablonen
rusten op mijn hersenvlies
Er is geen binnenkant meer
buitenkant is binnenkant geworden
en binnenkant buitenkant
Soms kijk ik naar binnen
en zie benauwende leegte
dan kijk ik naar buiten
een buitengewoon heldere ruimte
verschijnt
als een tapijt
zonder einde
soms kijk ik naar binnen
en zie golven van licht
warm en helder
dan weer kijk ik naar buiten
en zie schimmen in het donker
loodzwaar of
licht als een boomblad
Vaak kijk ik naar binnen
en dan naar buiten
alsof ik niets zie
niets voel
niet kan denken
en me er niet bewust van ben
dat ik beweeg
op dat moment
begeef ik mij
in de ruimte
Eindeloos vrij

6.1995

Ikon Ethra

Shadows of vibrations
like every-day patterns
on my cerebral membrane
There is no more inside
outside is inside
and inside out
Sometimes I look inward
and see oppressing emptiness
then I look outward
a very clear space
appears
like a tapestry
without end
Sometimes I look inward
and see ways of light
warm and clear
then again I look outward
and see shadows in the dark
leaden or
light as a leaf
I often look inward
and then outward
as if I do not see
do not feel
cannot think
and that i am not aware
of my movement
and only then
I enter
an open space
Infinitely free

© Krikor Momdjian • E-mail: kmomdjian@hotmail.com