header

De kleuren van de werkelijkheid

Bestaat er een absolute werkelijkheid
Of is het alleen maar illusie
die wij als houvast in onze gedachten houden
om niet te glijden
in een dal van duisternis
illusie die de werkelijkheid vernietigt
schrapt uit ons geheugen
die de werkelijkheid voorgoed doet verdwijnen
in de pot van de vergetelheid?

Zou een paradijs kunnen bestaan zonder tegenkrachten
Hoelang kan het evenwicht
in stand gehouden worden en tot wanneer

Hoe reëel is de werkelijkheid
als onze fantasie de koers van
de werkelijkheid continu verandert
en als de aarde voortdurend een andere kleur krijgt

Wat is de echte kleur van de werkelijkheid
en wie kan de kleur van de echtheid van
het reële bepalen als die constant aan het
veranderen is door de interventie
van een of andere gebeurtenis
door mij, door jou, door iedereen

Sommigen hebben het geluk
om in een paradijs te leven terwijl
anderen leven in een hel

De ene slaapt in zijden kleren
De ander naakt
en met een lege maag

De ene zwemt in schoon water
Het lichaam van een ander drijft
in een rivier van bloed en modder

Wat is wiens werkelijkheid?

Alle vragen verdwijnen
in de echo’s van onze gedachten
en verschijnen opnieuw in het licht
van onze dagelijkse werkelijkheid


18.4.2008

The colours of reality

Is there an absolute reality
Or is it only illusion
we cling to in our thoughts
so as not to slip
into a valley of darkness
illusion that destroys reality
deletes it from our memory
that makes reality disappear forever
into oblivion?

Could a paradise exist without counter forces
How long can the balance
be maintained and until when

How real is reality
when our imagination constantly changes
the course of reality
and when the earth changes colour all the time

What is the true colour of reality
and who can determine the substance
of reality if it is constantly changed
by the intervention of some event
by me, by you, by everyone

Some are lucky enough
to live in Paradise while
others live in a hell

One person sleeps in silk clothes
The other naked
and with an empty stomach

One person swims in clear water
The body of another drifts
in a river of blood and mud

What is whose reality?

All questions disappear
in the echoes of our thoughts
and reappear in the light
of our every-day reality

© Krikor Momdjian • E-mail: kmomdjian@hotmail.com